Cykla

Sundbybergs stad har en cykelplan. I den kan du läsa om hur staden planerar för att öka cyklandet. Staden har också tecknat avtal om hyrcyklar som kommer att finnas på ett antal platser i Sundbyberg.

Cykelplan

I cykelplanen kan du läsa mer om hur staden planerar och arbetar för att det ska vara enklare, säkrare och mer attraktivt att ta cykeln. Tidigare behandlades cykeltrafiken i stadens trafikplan.

Parkera din cykel säkert

Staden arbetar med att anordna nya cykelparkeringar på ett antal platser, främst vid större kollektivtrafikhållplatser. Cykelparkeringarna är utformade så att det går att låsa fast cykeln i ramen och på så sätt göra den svårare att stjäla.

Cykelräkning

Sedan januari 2014 mäter Sundbybergs stad hur många cyklar som passerar på tre platser i staden. På en av platserna, Ursviksvägen 37, finns en cykelbarometer som visar antal cyklar per dag och per år.

Här intill visas resultaten för varje mätställe.

Cykelbarometern på Ursviksvägen.

Cykelbarometern på Ursviksvägen.

Duvkullavägen


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår


Löfströms allé


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår


Ursviksvägen


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår

Lånecyklar

Sundbybergs stad har avtal med Clear Channel, som när det är säsong sätter upp 100 lånecyklar på fem platser i Sundbyberg. Lånecykelsystemet kallas ”Stockholm City Bikes” och finns redan i flera kommuner i Storstockholm. Det kommer därför att vara möjligt att låna en cykel i Sundbyberg och cykla till någon av grannkommunerna som också har stationer för Stockholm City Bikes. Clear Channel äger systemet och ansvarar för uthyrning och underhåll. 

Lånecykelsäsongen sträcker sig från 1 april till 31 oktober.

Läs mer under Lånecyklar, eller besök webbplatsen citybikes.se.

Nyheter om cykling

Hjälpte informationen på sidan dig?


Tack för att du hjälper oss!

Senast uppdaterad 3 april 2017