Anmälan vid markarbeten

För att utföra markarbeten i offentlig mark i Sundbybergs stad krävs bland annat olika tillstånd.

Ansökan om schakttillstånd

Ansökan ska ha inkommit minst två veckor (14 dagar) före beräknad start.

Vi tar ut en avgift för schakttillstånd.

Fasta avgifter:
Beviljat och handlagt schakttillstånd          1 500 kronor
Ändrat schakttillstånd                                1 500 kronor
Förlängning av schakttillstånd                   1 500 kronor

Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan)

Ansökan ska ha inkommit minst tre veckor före beräknad start. Du lämnar in en ansökan per plats.

Vi tar ut en avgift för trafikanordningsplan.

En trafikanordningsplan behövs om du vill göra något av följande:

  • Stänga av en gata (oberoende av hur lång tid det gäller).
  • Stänga av eller leda om en gång- och cykelbana.
  • Sätta upp eller ta ner vägmärken på grund av till exempel en filminspelning.
  • Använda allmän platsmark (som till exempel avspärrning av parkeringsplatser, trottoar, torg, parkmiljöer eller uppställning av rekvisita som påverkar framkomligheten på platsen).

Efter att en TA-plan är godkänd finns möjlighet att skicka in ändringar om tid eller plats, till exempel på grund av väder eller annat.

Fasta avgifter:
Handlagd och beviljad TA-plan                 1 800 kronor
Handlagd och avslagen TA-plan               1 000 kronor
Ändrad TA-plan                                          1 800 kronor
Förlängning av TA-plan                              1 000 kronor

Senast uppdaterad 30 juni 2017