Anmälan vid markarbeten

För att utföra markarbeten i offentlig mark i Sundbybergs stad krävs bland annat olika tillstånd.

Ansökan om schakttillstånd

Ansökan ska ha inkommit minst tre veckor före beräknad start. Vi tar ut en avgift för schakttillstånd.


Taxa/sanktion

Avgift

Handlagt och beviljat schakttillstånd

2 000 kronor

Handlagt och avslaget schakttillstånd

1 500 kronor

Ändring av schakttillstånd

2 000 kronor

Förlängning av schakttillstånd

2 000 kronor

Schaktarbeten utan godkänt schakttillstånd

3 000 kronor första dygnet, därefter 2 000 kronor per påbörjat dygn

Avvikelse mot godkänt schakttillstånd

2 000 kronor första dygnet, därefter 2 000 kronor per påbörjat dygn

Platsbesök för tillståndsprotokoll som påkallats av annan part

1 000 kronor per besök

 

Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan)

Ansökan ska ha inkommit minst tre veckor före beräknad start. Du lämnar in en ansökan per plats.

Vi tar ut en avgift för trafikanordningsplan.

En trafikanordningsplan behövs om du vill göra något av följande:

  • Stänga av en gata (oberoende av hur lång tid det gäller).
  • Stänga av eller leda om en gång- och cykelbana.
  • Sätta upp eller ta ner vägmärken på grund av till exempel en filminspelning.
  • Använda allmän platsmark (som till exempel avspärrning av parkeringsplatser, trottoar, torg, parkmiljöer eller uppställning av rekvisita som påverkar framkomligheten på platsen).

Efter att en TA-plan är godkänd finns möjlighet att skicka in ändringar om tid eller plats, till exempel på grund av väder eller annat.


Taxa/sanktion

Avgift

Handlagd och beviljad trafikanordningsplan

1 000 kronor plus 200 kronor per ansökt dygn

Handlagd och avslagen trafikanordningsplan

1 500 kronor

Ändring av trafikanordningsplan

1 000 kronor

Förlängning av trafikanordningsplan

500 kronor plus 200 kronor per ansökt dygn

Ändring och förlängning av trafikanordningsplan

1 000 kronor plus 200 kronor per ansökt dygn

Avstängning utan godkänd trafikanordningsplan

3 000 kronor första dygnet, därefter 2 000 kronor per påbörjat dygn

Avvikelse mot godkänd trafikanordningsplan

2 000 kronor första dygnet, därefter 200 kronor per påbörjat dygn

Generella TA-plan

1 000 kronor plus 200 kronor per dygn

 

Senast uppdaterad 18 december 2017