Sundbybergs centrumanläggningar utvecklas

Centrumen i Hallonbergen, Rissne och Ör i Sundbyberg ska säljas. För att områdena ska utvecklas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt, har staden tagit fram fyra kvalitetsprogram och hållit en tävling. 18 tävlingsbidrag lämnades in och efter en utvärdering finns åtta idékoncept kvar som nu tävlar om att utveckla centrumen. I oktober förväntas beslut om vilka tre fastighetsaktörer som får uppdragen.

Kvalitetsprogrammen talar om vilka krav staden ställer på köparen. Det kan till exempel handla om bolagets erfarenhet av att utveckla centrum, eller om vad som ska finnas på platsen.  

Förhandlingar med de fastighetsbolag som gått vidare väntas pågå till och med oktober. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om vilka aktörer som får förvärva och utveckla fastigheterna i respektive centrum. Följande fastighetsaktörer finns med:

• Ör: Folkhem/Rikshem, Odalen/Wallin samt Besqab
• Rissne: Einar Mattsson, Balder samt Ikano Bostad
• Hallonbergen: Balder och Wallenstam

Samtliga idékoncept från dessa aktörer ligger under Relaterat innehåll. När det gäller fastigheten Ekbacken avvaktar staden med försäljning då ytterligare utredningar ska genomföras.

Staden har anlitat NAI Svefa för att driva processen framåt och svara på frågor. All information som intressenterna behöver finns hos NAI Svefa.

Tidplan

 • 15 mars 2017 – Sista dag för intressenterna att lämna in sina tävlingsbidrag.
 • Hösten 2017 – Fullmäktige fattar beslut.

Detta har hänt

 • Den 1 juli 2016 beslutade fullmäktige att centrumfastigheter i Hallonbergen, Rissne, Ör och fastigheten Ekbacken i centrala Sundbyberg skulle säljas. 
 • I september hölls dialogmötenPDF med invånare i Sundbyberg.
 • Under hösten arbetade staden fram ett kvalitetsprogram för varje fastighet.
 • Den 16 november hölls ett informationsmöte för intresserade fastighetsbolag.
 • Den 5 december beslutade kommunstyrelsen om kvalitetsprogrammen som ska ligga till grund för centrumutvecklingarna. 
 • Den 10 januari 2017 skickades tävlingsprospekten ut och sista inlämningsdag för idékoncept var 15 mars.
 • Den 15 maj fattade kommunstyrelsen beslut om vilka aktörer som går vidare och bjuds in till förhandlingar med staden.
 • Kommunstyrelsen föreslog den 11 september att kommunfullmäktige fattar beslut att idékoncept från Folkem/Rikshem avseende stadsutvecklingsprojektet Ör ska genomföras.
 • Kommunfullmäktige beslutade 25 september 2017 att genomföra idékonceptet från Folkhem Produktion AB och Rikshem för att utveckla stadsdelen Ör. Folkhem och Rikshem blir också nya ägare till de befintliga byggnaderna och marken där det nya stadsdelscentrumet ska utvecklas. Byggnaderna och marken ägdes tidigare av staden. Du hittar idékonceptet från Folkhem och Rikshem under Relaterat innehåll.

Visa Centrum på en större karta
Senast uppdaterad 26 september 2017