Sundbybergs centrumanläggningar utvecklas

Hallonbergen, Ör och Rissne centrum, samt fastigheten Ekbacken ska säljas. För att områdena ska utvecklas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt, har staden tagit fram fyra kvalitetsprogram.

Kvalitetsprogrammen talar om vilka krav staden ställer på köparen. Det kan till exempel handla om bolagets erfarenhet av att utveckla centrum, eller om vad som ska finnas på platsen.  

Många fastighetsbolag har visat sitt intresse. För att komma i fråga som köpare ska företagen ta fram idékoncept, förslag, utifrån de ställda kraven. Fastighetsbolagen tävlar sedan mot varandra med sina respektive förslag.

Staden har anlitat NAI Svefa för att driva processen framåt och svara på frågor. All information som intressenterna behöver finns hos NAI Svefa.

Tidplan

Detta har hänt

Den 1 juli 2016 beslutade fullmäktige att centrumfastigheter i Hallonbergen, Rissne, Ör och fastigheten Ekbacken i centrala Sundbyberg skulle säljas. 

I september hölls dialogmötenPDF med invånare i Sundbyberg.

Under hösten arbetade staden fram ett kvalitetsprogram för varje fastighet.

Den 16 november hölls ett informationsmöte för intresserade fastighetsbolag.

Den 5 december beslutade kommunstyrelsen om kvalitetsprogrammen som ska ligga till grund för centrumutvecklingarna. 

Den 10 januari skickades tävlingsprospekten ut.


Visa Centrum på en större karta

Hjälpte informationen på sidan dig?


Tack för att du hjälper oss!

Senast uppdaterad 16 mars 2017