Nya stadskärnan

När järnvägen, Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär att mark ovan jord frigörs och att stadskärnan kan utvecklas.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren genom Sundbyberg i en 1,4 kilometer lång tunnel. Då kommer cirka 30 000 kvadratmeter mark att frigöras, och staden kan utveckla en ny stadskärna.

Tunnelsträckning

Klicka på bilden för att göra den större

Sundbyberg får också en ny pendeltågsstation, vilket betyder att stationen byggs ut till ett större resecentrum och blir en viktig knytpunkt i regionen. Målet är en levande stadskärna med så liten miljöpåverkan som möjligt. Stadskärnan ska också utformas så att den bidrar till stadens ekonomi.

Under perioden 15 februari till 31 mars 2017 höll Trafikverket samråd om Järnvägsplanen, alltså den beskrivning i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. En ny tidplan för sträckan Huvudsta-Duvbo presenterades; 2018 inleds förberedande arbeten och byggstart beräknas till 2020. Därefter beräknas att bygget av hela sträckan tar cirka åtta år. Läs mer om samrådet och öppettider på Trafikverkets webbplats, länken återfinns under Relaterat innehåll.

Planprogrammet ska godkännas

Arbetet med att ta fram ett planprogram utifrån utbyggnaden av Mälarbanan till ny stadskärna har pågått under flera år. Fler dialoger har hållits där man samlat in synpunkter, idéer och förslag från Sundbybergare och andra intressenter.

Planprogrammet är en handling som ska remitteras till Sundbybergs stadshus AB för att sedan godkännas av kommunstyrelsen i mitten av mars 2018. Här finns en förhandsversion av planprogrammetPDF att ta del av och när planprogrammet slutligen har godkänts av kommunstyrelsen kommer den att publiceras.

Förslaget till planprogram, som togs fram till samrådet i april 2016, har omarbetats med utgångspunkt i de synpunkter som kom in under samrådet. Under relaterat innehåll finner du samrådsredogörelsen. Här kan du läsa mer om planprogrammet och den fortsatta detaljplaneprocessen.

Därför läggs spåren i tunnel

Mälarbananöppnas i nytt fönster som går mellan Stockholm och Örebro har idag två spår. De är hårt trafikerade av både fjärrtåg och pendeltåg, och det bildas ofta kö med förseningar som följd. För att förbättra trafiksituationen bygger Trafikverket ut banan till fyra spår. Beslutet är fattat av regeringen.

Trafikverkets tidplan för sträckan Sundbyberg–Solna

2017 Samråd av järnvägsplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (15 februari–31 mars).
2018 Förberedande arbeten och granskning av järnvägsplan.
2019 Järnvägsplan fastställs.
2020 Beräknad byggstart, Trafikverket beräknar att bygget av nya järnvägen Huvudsta-Duvbo tar cirka åtta år.

Information om projektet

Du kan ställa frågor via telefon eller mail till projektets representanter, se kontaktuppgifter under Kontakt. Det kan du även göra via vårt webbformulär.

trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns all övergripande information om hela Mälarbanans utbyggnad. Redan nu finns det information om planerade trafikavstängningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som påverkar pendeltågstrafiken genom Sundbyberg under 2018.

Parter

Projekt Sundbybergs nya stadskärna drivs av Sundbybergs stad genom Sundbybergs stadshus AB.

Nedgrävningen av järnvägen drivs av Trafikverket i nära samarbete med Sundbybergs stad och trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, SLL.

Framtidspaviljongen

Framtidspaviljongen på Sundbybergs torg

Modellen

Öppet hus för att visa förslaget till planprogram.

Senast uppdaterad 16 februari 2018