Freden större - bostäder, förskola m.m.

Wallenstam bygger 900 bostäder, förskola, kontor, caféer och restauranger i sitt projekt Umami Park i Hallonbergen. De förberedande arbetena har startat, hela projektet ska stå klart 2019.

Markarbeten och sprängningar

Sprängningsarbetena startar omkring den 3 maj. Sprängningar kommer att ske i omgångar med olika intensitet fram till i höst. Mer information finns på plats eller har skickats direkt till berörda hyresgäster.

Parkeringsplatser påverkas av byggnationer

Wallenstam använder delar av parkeringen som etableringsyta för byggnationen, vilket betyder att antalet parkeringsplatser reduceras allteftersom.

Följ arbetet via byggkamera på umamipark.se!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 28 april 2017