Posten 7 - påbyggnad bostäder

Fastigheten Posten 7 på Sturegatan-Stationsgatan byggs på med bostadsplan och ett vindsplan. Diarienummer KS-0044/2015.

Förslaget

  • Fastigheten byggs på med en till tre våningar. Påbyggnaden innehåller tretton nya hyreslägenheter,
  • Bottenvåningen byggs till med ett showroom för butik.

Skede

Nästa skede är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund

2010 fick stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att starta detaljplanearbetet.

2014 var planen ute på programsamråd.

Den röda ringen på kartan markerar planområdet.

Den röda ringen på kartan markerar planområdet.

Fastigheten Posten 7. Klicka för förstoring.

Fastigheten Posten 7. Klicka för förstoring.

Senast uppdaterad 10 februari 2017