Päronet 2 - utökade användningsområden

Ändring av detaljplanen för del av fastigheten Päronet 2 i Lilla Ursvik, så att bland annat förskola, vård och publika ändamål kan inrymmas. Diarienummer KS-0064/2015.

Förslaget

  • Fastigheten får en flexibel användning som tillåter förskola, bostad med anknytning till vård och centrumändamål.
  • Detaljplanen får en byggrätt som ska anpassas till den befintliga bebyggelsen, som har ett kulturhistoriskt värde.
  • Säker trafikmiljö runt planområdet fastställs.

Skede

Mellan den 29 mars–23 april ligger planförslaget ute på granskning. Granskningsskedet är den sista möjligheten att lämna synpunkter innan detaljplanen antas. Alla synpunkter välkomnas för att förbättra planförslaget!

Mejla eller skriv ett brev med dina synpunkter senast den 23 april 2017 och skicka det till kommunstyrelsen@sundbyberg.se, eller till:

Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg

Ange diarienummer KS-0064/2015.

Bakgrund

Den 20 oktober 2014 fick dåvarande stadsbyggnads- och miljöförvaltningen i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja arbete med detaljplan för del av fastigheten Päronet 2.

2015 var förslaget ute på samråd.

Senast uppdaterad 23 mars 2017