Östern, bostäder

Bostäder och centrumverksamhet vid kvarteret Östern på Tulegatan och Rosengatan. Del av fastigheten Sundbyberg 2:17. Diarienr KS-0052/2017.

Skede och bakgrund 

Staden genomförde en markanvisningstävling för bostäder och service på fastigheten och fick in 22 förslag.

Oscar Properties lämnade in det vinnande förslaget Cubrick, som ligger till grund för detta planarbete. Planarbetet har påbörjats och nästa skede är samråd, där du kan lämna synpunkter på förslaget. 

Byggnaden Cubrick

Oscar Properties, arkitektbyrå Jägnefält Milton

Klicka för att se en större bild.

Senast uppdaterad 28 april 2017