Hjortronet 2, Ursviksvägen i Lilla Ursvik - rivning och nybyggnation

Befintligt bostadshus ersätts av fyra radhus.
Diarienummer KS-0479/2016

Förslaget

  • Den befintliga byggnaden ersätts av fyra radhuslägenheter
  • Tomten som idag är hårdgjord blir grönare
  • Fyra parkeringsplatser tillskapas närmast Ursviksvägen

Skede

Mellan 6 juli och 31 augusti 2017 pågår samråd om förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Bidra med dina synpunkter och välkommen på samråd!

Torsdag 24 augusti mellan kl. 16–18 ordnas ett samrådsmöte i Ursvikskolan, Ursviksvägen 99B Välkommen!

Planförslaget visas på följande platser under samrådstiden:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Synpunkter ska senast 31 augusti 2017 ha inkommit skriftligt till:

Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg

eller till kommunstyrelsen@sundbyberg.se
Ange diarienummer KS-0479/2016 på skrivelsen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag 7 november 2016, att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, i Lilla Ursvik.

Förslag till situationsplan från fastighetsägaren.

Fasadförslag från fastighetsägaren. Klicka på bilden för att förstora den.

Orienteringskarta Hjortronet

Senast uppdaterad 5 juli 2017