Hamnen 8, bostäder och centrumändamål, Hamngatan 33, centrala Sundbyberg

Nytt flerfamiljshus vid Hamngatan/Landsvägen. Diarienummer KS-0053/2015.

Förslaget

Detaljplaneförslaget ger möjlighet att bebygga området med ett nytt flerfamiljshus vid Hamngatan/Landsvägen samt att omvandla befintlig byggnad till bostäder. Planen omfattar cirka 85 bostäder med lokaler/service i bottenvåningen på den nya byggnaden, uppförs av Fastighets AB Förvaltaren, och kommer att upplåtas med hyresrätt.

Skede

Mellan 6 juli och 31 augusti 2017 pågår samråd om förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Bidra med dina synpunkter och välkommen på samråd!

Onsdag 23 augusti mellan kl.17 och 19 ordnas ett samrådsmöte i biblioteket i Signalfabriken.

Planförslaget visas på följande platser under samrådstiden:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Senast 31 augusti 2017 ska synpunkter ha inkommit skriftligt till Sundbybergs stad,
stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg
eller till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Ange diarienummer KS-0053/2015 på skrivelsen för Hamnen 8.

Samrådsmöte

Onsdagen 23 augusti mellan klockan 17.00 och 19.00 ordnas ett samrådsmöte i biblioteket i Signalfabriken.

Bakgrund

Dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige 30 september 2013 § 281, att påbörja detaljplanearbete på Hamnen 8 vid Hamngatan i centrala Sundbyberg, avseende ett flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen. Planuppdraget grundar sig på en öppen prekvalificering, varav 4 bidrag gick vidare till en andra omgång. Det vinnande förslaget ”Hamnkvarteret” är underlag för detta detaljplaneförslag.

Illustration över gård mot ny byggnad, Jägnefält Milton

Vy från Landsvägen, Jägnefält Milton

Situationsplan illustration från projekttävlingen, Jägnefält Milton. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 17 juli 2017