Gulmåran och Tätörten i Ör - utökade våningsplan 

Staden har undersökt möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör, så att befintlig byggnad kan utökas med tre våningsplan. Diarienummer KS-0065/2015.

Planskedet

Skede

Detaljplanen för utökade våningsplan inom fastigheten Gulmåran har överklagats till kommunen. Överklagandet tillsammans med övriga handlingar i ärendet har skickats till Mark- och miljödomstolen som kommer att pröva målet enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Domstolen tar också ställning till om den som överklagar har rätt att överklaga.

Vad händer nu?

Mark- och miljödomstolen beslutar om detaljplanen får genomföras eller om den ska upphävas. När domstolen fattat ett beslut meddelas den både kommunen och den som överklagat planen. Därefter kommer du kunna ta del av informationen på denna sida.

Detaljplanen vinner laga kraft först när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort. För mer information om överklagande, se boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslaget

  • På den befintliga byggnaden föreslås 90 nya lägenheter i tre våningsplan. För att minska den upplevda volymen dras det översta våningsplanet in från fasadliv.
  • I samband med påbyggnaden kommer huset att genomgå en renovering: trapphusen får hiss, fasaderna tilläggsisoleras och får ny gestaltning, balkongerna blir större och glasas in, och huset får ett sadeltak.
  • Utmed Kavaljersbacken blir det tio nya markparkeringsplatser, varav tre blir bilpoolsplatser. Över den största andelen markparkeringar konstrueras ett skärmtak som täcks av sedum.

Skisser över påbyggnadsförslaget. Klicka på bilden för större bild.

Klicka för större bild.

Senast uppdaterad 23 augusti 2017