Landsvägen - bostäder

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 30 maj 2014.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Kvarteret Basaren byggs på med nya bostäder i 6-8 våningar ovanpå den befintliga byggnaden. Mellan den nya och gamla bebyggelsen skapas en tyst och grön bostadsgård.
  • De befintliga lägenheterna i kvarteret Banken byggs om och huset rustas upp.


Kvarteret Basaren.

Kvarteret Basaren.

Kvarteret Banken.

Kvarteret Banken.

Senast uppdaterad 11 juli 2014
Den röda ringen markerar planområdet

Den röda ringen markerar planområdet