Järnvägsgatan - bostäder i kvarteret Enen

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 12 oktober 2006 efter regeringsbeslut.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Detaljplanen omfattar del av  fastigheterna Enen 8 ​och Enen 9.​
  • Planen medger ett 4 våningar högt flerbostadshus längs Järnvägsgatan enligt ett SABO-tävlingsförslag.

Planområdet

Senast uppdaterad 17 mars 2014

Den röda ringen markerar planområdet