Klimat och hållbarhet

Sundbybergs stad är en ekokommun och arbetar för att skapa ett hållbart samhälle, där ekologisk hållbarhet är en del av det. För att uppnå detta har Sundbybergs stad antagit en klimat- och hållbarhetspolicy som följs upp årligen. 

Sundbybergs stads vision 2020 och klimat- och hållbarhetspolicyn lägger grunden för stadens miljöarbete och uppföljning genom ett miljöledningssystem. För att uppnå en hållbar stad samarbetar vi också med flera nätverk och deltar på lokal nivå i nationella och internationella miljöaktiviteter.

Fairtrade city

Sundbybergs stad arbetar aktivt för att påverka företag att öka andelen etiska produkter, och arbetar också för att öka andelen Fairtrademärkta livsmedel i den egna organisationen. Till exempel är 90 procent av allt te och kaffe inom de kommunala verksamheterna Fairtrade-märkt. 2013 diplomerades Sundbybergs stad till Fairtrade city.

Medlemskap för hållbarhet

Sundbyberg är sedan 1999 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner (Sekom). För att få vara medlem ska kommunen ha antagit ett program för sina verksamheter i enlighet med Riodokumentets Agenda 21. Som medlem arbetar Sundbybergs stad också för att uppnå Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor.

Sedan 2015 är staden medlem i Sweden Green Building Council. Det är en ideell förening som är öppen för alla organisationer inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen. Som medlem är vi med och verkar för ett hållbart byggande och för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Klimat- och hållbarhetspolicy

Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy innehåller övergripande mål och miljöindikatorer som respektive nämnd tar fram årligen för deras specifika verksamhet. Uppföljning av indikatorerna sker årligen med central och lokal statistik.

Arbete med miljöfrågor i staden bedrivs löpande genom ett miljöledningssystem, men också genom särskilda insatser i planarbetet och vid tillsyn enligt olika lagstiftningar.

Nationella miljömål

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som är antagna av Sveriges riksdag och gälla nationellt, regionalt och lokalt. Kvalitetsmålen leder vägen för stadens strävan mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling.

Miljöaktiviteter

Sundbybergs stad är delaktiga i olika miljöaktiviteter under året för att visa på sitt engagemang för hållbar utveckling.

  • I mars stöder staden manifestationen earth hour
  • I april deltar staden i skräpplockardagarna
  • I september deltar staden i trafikantveckan
  • I oktober deltar staden i demokrativeckan​

Skräpplockardagarna

Håll Sverige Rent anordnar årligen skräpplockardagar under vecka 17 i april. Det är en nationell manifestation mot nedskräpning. Över hela landet är skolklasser, förskolor, föreningar med flera med och plockar skräp. Du anmäler dig kostnadsfritt på Håll Sverige Rents webbplats.

Antal enheter och personer som deltagit i skräpplockardagarna
ÅrEnheterPersoner
2008120
2009201 139
2010282 097
2011402 666
2012373 400
2013433 658
2014433 942
Senast uppdaterad 12 september 2017