Bil- och båttvätt

Biltvätt

Tvätta aldrig bilen på gatan eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Smutsvattnet från bilen innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. I Sundbyberg leds mycket av dagvattnet via gatubrunnar till norra/södra Råstabäcken, Bällstaån, Bällstaviken och Igelbäcken – som samtliga till slut mynnar ut i Östersjön.

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. 20 miljoner av dessa tvättar sker på gatan. Genom att istället tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar.

Bild på bil som blir tvättad.

Biltvättarhelgen 22-23 april 2017

Biltvättarhelgen arrangeras av Svenskt vatten varje år. I år samarbetar Sundbybergs stad med de biltvättar som vill för att fler ska tvätta bilen miljövänligt.

En rabattkupong på biltvätt har skickats ut till alla hushåll i Sundbyberg där biltvättarna ger rabatt på automatisk tvätt eller tvätt i gör-det-själv-hall. Rabatten ger 100 kronor rabatt på bästa tvätt eller 50 % rabatt i
gör-det-själv-hall och gäller fram till 31 maj 2017.
Här gäller rabatten:

Cirkle K, Madenvägen 1
OKQ8, Gesällvägen 2
Sumpans biltvätt, Götgatan 1C

Läs mer om Biltvättarhelgen på Svenskt vattens webbplats.länk till annan webbplats

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. Avfettningsmedel behövs oftast bara när bilen är kraftigt nedsmutsad, som regel på vintern. Avfettningsmedel innehåller oftast både tensider och lösningsmedel som inte är bra för miljön. Tänk på att avfettningsmedel inte är avsett för att användas på hela bilen utan endast där smuts inte släpper med bara bilschampo. Tänk också på att du inte får avfetta bilen utanför tvättanläggningen för då rinner smutsigt tvättvatten ner i dagvattenbrunnarna. Extra avfettning behövs dessutom inte innan bilen körs in i en automattvätt.

Båtbottenfärger och båttvätt

Båtbottenfärger innehåller kemiska eller biologiska ämnen som aktivt motverkar påväxt av exempelvis alger, musslor och havstulpaner på båtskrov och övriga undervattensdelar. Nackdelen är att färgen läcker giftiga ämnen till kustnära ytvatten vilket påverkar en mängd andra djur och växter. De är också svåra eller omöjliga för naturen att bryta ner.

För att skydda livet i vattnet har Kemikalieinspektionen i omgångar skärpt kraven på båtbottenfärger. Risken för påväxt beror på vattnets salthalt; påväxten är kraftigare och det finns fler påväxtarter på västkusten än på ostkusten.

Östersjön är är ett bräckvattenhav med låg artdiversitet - få olika arter - och räknas som ett särskilt känsligt havsområde. Det finns därför olika regler för användning av båtbottenfärger på ostkusten och västkusten. Hur färgen får användas ska framgå av färgburkens etikett.

Alternativ till de kemiskt verkande färgerna är fysikaliskt verkande färger eller mekaniska metoder. När du högtryckstvättar kölen ska du i första hand göra detta på en anläggning med spolplatta, där vattnet tillsammans med avspolad båtbottenfärg tas om hand och renas. Vissa större marinor har  borsttvätt i vatten, där båtens köl kan tvättas medan båten ligger kvar i sjön.

Undvik att tvätta och slipa båten hemma på din egen tomt eftersom giftiga ämnen tillförs marken och i vissa fall även till dagvattennätet och vidare till sjöar och vattendrag.

Senast uppdaterad 11 april 2017