Kartor

Här kan du läsa mer om de kartprodukter som vi erbjuder. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Baskarta

Baskartan är den mest detaljerade kartan över staden och den uppdateras ständigt. Utdrag av baskartan används ofta för planering och projektering i ett tidigt skede, eller som underlag för andra sorters kartor. Kartan innehåller bland annat:

  • Byggnader
  • Gator med namn och adress
  • Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
  • Höjdkurvor

Sundbybergs stad har upphovsrätt till baskartan. Nyttjanderätten för ett beställt utdrag ur baskartan får ej överföras till tredje part utan tillstånd från Sundbyberg stad.

Situationsplan

En situationsplan är ett enklare utdrag ur stadens kartinformation där du bland annat kan se var din fastighetsgräns går. Du beställer en situationsplan genom att använda blanketten för baskarta/situationsplan och kryssar endast i pdf som leveransformat.

Laserpunktmoln

Sundbybergs laserdata kan bland annat användas i samband med projektering, för att göra markmodeller, visualiseringar och översvämningskarteringar. Kontakta oss via e-post på stn@sundbyberg.se om du vill veta mer om datamängden.

Ortofoto

Ett ortofoto är en skalriktig flygbild som är fotograferad rakt uppifrån. De kan till exempel användas när en vanlig karta inte räcker till eller som bakgrundsbild till olika typer av presentationer. Sundbybergs stad tillhandahåller flygbilder från flera olika insamlingstillfällen.

Samlingskarta för ledningar

Inför byggnationer är det viktigt att känna till vilka ledningar som finns i närheten. Om du vill se ett utdrag över bland annat VA-ledningar, datakablar och elnät kan du beställa en samlingskarta. Utöver samlingskartan behöver du även kontakta www.ledningskollen.selänk till annan webbplats eftersom samlingskartan inte innehåller information från alla ledningsägare. Både samlingskartan och ledningskollen är kostnadsfria tjänster.

Senast uppdaterad 3 januari 2017