Kartor och mättjänster

Här hittar du information om vilka olika kartor vi kan ta fram och vilka mättjänster vi erbjuder. Du kan beställa alla typer av kart- och mätarbeten som staden utför.

Beställning av kartor och mättjänster

Om du vill beställa kartor och mättjänster fyller du i de blanketter som ligger under Relaterat innehåll. Läs först informationen om det du vill beställa och vilken avgift som tillkommer.

Mejla din beställning till: stn@sundbyberg.se

eller posta den till:

Sundbybergs stad
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen
172 92 Sundbyberg

Taxa

När beställningen har behandlats får du betala en avgift enligt gällande taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. När det gäller nybyggnadskartor tas avgift även ut för preliminära nybyggnadskartor och när bygglovsansökan tas tillbaka, samt vid eventuellt avslag av bygglov eller förhandsbesked.

Senast uppdaterad 26 juni 2017