Mobila återvinningscentralen

Mobil återvinningscentral

Sundbybergs stad och SÖRAB erbjuder en ”mobil återvinningscentral”. Den ställs upp på ett antal platser i Sundbyberg, kvällstid.

Två kvällar per månad står den mobila återvinningscentralen i tre timmar på en plats per kväll. Den syftar bland annat till att öka närheten till återvinningen och att avfall ska hamna på rätt plats.

Det här får du lämna

Till den mobila åvc:n kan du lämna i princip allt sådant avfall som kan lämnas till den stora återvinningscentralen, till exempel:

  • Brännbart och icke brännbart grovavfall
  • Mattor och stoppade möbler
  • Metallskrot
  • Textilier/kläder
  • Förpackningar/emballage av olika material
  • Farligt avfall (kemikalier, målarfärg)
  • Elektronik, ljuskällor, småbatterier och blybatterier
Schema för MÅVC, våren 2017

Adress

Datum

Tid

Bergshöjden 2

3 januari

16.30–19.30

Solängsvägen 10/Lönnvägen

17 januari

16.30–19.30

Artillerivägen/Kasernvägen 1, parkeringen

31 januari

16.30–19.30

Hallonbergsplan, parkering återvinningsstation

14 februari

16.30–19.30

Milstensvägen 42, vid återvinningsstation

28 februari

16.30–19.30

Götgatan 1 A, vändplan

14 mars

16.30–19.30

Örsvängen 8, Örvallens parkering

28 mars

16.30–19.30

Bergshöjden 2

11 april

16.30–19.30

Solängsvägen 10/Lönnvägen

25 april

16.30–19.30

Artillerivägen/Kasernvägen 1, parkeringen

9 maj

16.30–19.30

Hallonbergsplan, parkering återvinningsstation

23 maj

16.30–19.30

Götgatan 1 A, vändplan

20 juni

16.30–19.30

 

Var ligger platserna?

En karta med stoppställen och andra återvinningsplatser finns i menyn.

Senast uppdaterad 16 december 2016