sorteramatresten.se

Avfall och återvinning

Avfall ska så långt det är möjligt utnyttjas som en resurs och påverka miljön så lite som möjligt. Här finns information om källsortering och sophämtning för dig som bor eller verkar i Sundbyberg.

Julgransinsamling

Under två kvällar vecka 2 ordnade staden julgransinsamling och fick in 530 granar. Tidigare år har vi samlat in ungefär 300 granar, så det här får ses som en förbättring. Är du lycklig ägare till en seglivad julgran som väntar på ett värdigt slut, så får du åka med den till återvinningscentralen när det är dags.

Sortera dina sopor

Här kan du läsa om hur avfall ska sorteras.

Lämna avfall

Här finns information om var ditt sorterade avfall ska lämnas.

Sophämtning

Här finns information om sophämtning för dig som...

Avfallsföreskrifter, avgifter och mål

Här har vi samlat Sundbybergs stads regler, riktlinjer, mål och avgifter för avfallshantering.

Senast uppdaterad 17 januari 2017