sorteramatresten.se

Avfall och återvinning

Avfall ska så långt det är möjligt utnyttjas som en resurs och påverka miljön så lite som möjligt. Här finns information om källsortering och sophämtning för dig som bor eller verkar i Sundbyberg.

 

Sortera dina sopor

Här kan du läsa om hur avfall ska sorteras.

Lämna avfall

Här finns information om var ditt sorterade avfall ska lämnas.

Sophämtning

Här finns information om sophämtning för dig som...

Avfallsföreskrifter, avgifter och mål

Här har vi samlat Sundbybergs stads regler, riktlinjer, mål och avgifter för avfallshantering.

Senast uppdaterad 13 mars 2017