Utbildningskontrakt

Sundbyberg och Arbetsförmedlingen har en överenskommelse för unga vuxna, 20-24 år, som inte har fullföljt gymnasiet.

  • Är du mellan 20 och 24 år?
  • Har du hoppat av gymnasiet?
  • Eller har du gått ut gymnasiet men saknar fullständiga slutbetyg?
  • Och är du inskriven på Arbetsförmedlingen?

Då kan du få utbildningskontrakt.

Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Syftet är att ge ungdomar som saknar gymnasieutbildning möjlighet att läsa upp och få en fullständig gymnasieutbildning och därmed öka möjligheterna till en varaktig etablering på arbetsmarknaden.

Du kan studera heltid eller kombinera studierna med praktik, arbete eller andra aktiviteter. Vi gör din studieplan gemensamt utifrån dina individuella behov.

Du som får utbildningskontrakt kan få det högre bidraget från CSN. Läs mer om det hos centrala studiestödsnämnden, CSN.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du är intresserad av att få veta mer om utbildningskontrakt är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare Elham Norouzi på enheten för arbete och integration.

Senast uppdaterad 5 mars 2018