Svenska för invandrare

Svenskundervisning för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Utbildningen vänder sig till dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska, är folkbokförd i en svensk kommun och är över 16 år.

Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen. Målet är att du ska få kunskaper i det svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv.

Introduktionskurs/test

Om du är nybörjare startar du med en introduktionskurs som pågår dagtid i fyra veckor. Under introduktionstiden får du göra ett test för att komma fram till vad som passar just dig. Du kan även gå kvällskurser.

Olika studievägar vänder sig till olika målgrupper

  • Studieväg 1 (kurs A+B) är en långsam studieväg som vänder sig till dig med ingen eller kort utbildning från ditt hemland.
  • Studieväg 2 (kurs B+C) är en normal studietakt. Kursen vänder sig till dig som har lite längre skolutbildning från ditt hemland eller till dig som är högutbildad men behöver studera i en långsammare takt.
  • Studieväg 3 (kurs C+D) snabb studietakt för dig med mycket god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Kvällskurser erbjuds två kvällar i veckan för dig som inte har möjlighet att studera på dagarna. Gäller endast studieväg 2 och 3.

SFI på halvdistans finns för dig som ska gå studieväg 3. Du har lektioner i skolan två förmiddagar i veckan och webbaserade studier på distans de andra dagarna.

Du kan läsa mer om de olika studievägarna på Skolverkets webbplats. Utöver de tre studievägarna finns även möjlighet att intensivläsa SFI med koppling till tidigare yrke (SFX). Läs mer under "Svenska för yrkesutbildade".

Studieplan

Under introduktionsperioden eller efter test får du en individuell studieplan. Den visar vilka kurser du ska läsa och hur länge du förväntas studera.

Hur lång är utbildningen?

Kurstiden är individuell. Hur länge du måste studera beror på utbildning, förkunskaper, planerad studieväg samt dina förutsättningar att lära dig det nya språket. För dig som inte kan läsa och skriva eller som inte kan det latinska alfabetet finns läs- och skrivstöd samtidigt som du läser SFI.

Man kan avsluta sina SFI-studier med godkänt betyg från kurs B (studieväg 1), godkänt betyg från kurs C (studieväg 2) eller godkänt betyg från kurs D (studieväg 3). Betyg från kurs D ger behörighet att studera svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. För dig som inte uppnår betyget godkänt skrivs ett intyg som anger vad du kan i förhållande till kursens mål.

Anmälan till SFI

För att få börja på SFI i Sundbyberg ska du vara folkbokförd i Sundbyberg och ha fått de fyra sista siffrorna i ditt personnummer. Anmälan till SFI kan göras under hela året. Till anmälan ska du alltid bifoga personbevis, som du beställer hos Skatteverket.

Här finns blankett för att söka till SFI.Word


Senast uppdaterad 12 oktober 2016