Ansökan

Här kan ni som vill bli utbildningsanordnare för vuxenutbildningen i Sundbybergs stad lämna er ansökan.

GRUNDUPPGIFTER FÖR ANORDNARENKontaktuppgifter
User information


ANSÖKAN GÄLLER
Multiple selectionBIFOGA FILER
Anordnaren ska bifoga följande:


BETYG OCH REFERENSER
Sökande anordnare ska redovisa minst två referenser inom de tre senaste åren. Referenserna kan avse verksamhetschefen som fysisk person eller juridisk person. Beskriv uppdragets omfattning och karaktär. Lämna namn på företaget samt namn, roll och kontaktuppgifter till referenten.

ÖVRIGT
Sökande anordnare har utdrag ur belastningsregistret för personal

Sökande anordnare har undertecknade förbindelser om sekretess för all personal *

Sökande anordnare förbinder sig att redovisa för Sundbybergs stad om denne kommer att anlita underleverantörer och att dessa i så fall uppfyller auktorisationsvillkoren *

Sökande anordnare förbinder sig att följa Sundbybergs stads auktorisationsvillkor *

För Sundbybergs stad gäller bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204). Därför bör du veta hur vi på social- och arbetsmarknadsnämnden behandlar dina personuppgifter. Uppgifter som du lämnar i denna ansökan behandlar social- och arbetsmarknadsnämnden i syfte att registrera och administrera din ansökan. Genom att skicka ansökan medger du att informationen i din ansökan får sparas.

Senast uppdaterad 29 september 2017