Skolval

Information om handläggning av skolvalet 2017

Vecka 15 börjar vi med placering för årskurs 7.
Vecka 17 börjar vi med placering till förskoleklass.

Erbjudanden om skolplats kommer att finnas på webben där skolvalet gjordes. För årskurs 7 räknar vi med att erbjudande kommer att ligga ute den 11 april.

Erbjudanden om skolplats till förskoleklass kommer den 3 maj. Detta meddelas via e-post. Om du inte angett din e-post skickas erbjudande ut per post.

Observera att båda vårdnadshavarna måste skriva under/acceptera den erbjudna skolplatsen. Det kan göras under nedanstående länk:

E-tjänster Barnomsorg och utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den nya skolvalsregeln (för 2017) är överklagad

I november tog grundskole- och gymnasienämnden beslut om syskonförtur. Detta beslut är överklagat till Förvaltningsrätten. Deras ställningstagande kan komma att påverka skolvalsreglerna. Den rättsliga processen kan påverka skolvalets tidplan.

Fristående skolor eller skolor i andra kommuner

Vill du söka plats i annan skola än kommunens egna måste du själv kontakta den skolan för en särskild ansökan. Meddela kommunen när placeringen är klar om ert skolval så att kommunen kan registrera vid vilken skola eleven ska gå. Det gör du genom att kryssa i annat val i e-tjänsten eller på blanketten.

Sundbybergs stad betalar sedan ett bidrag som motsvarar stadens elevpeng till den skolan. Observera dock att vissa skolor kan ställa krav på en högre ersättning, något kommunen inte betalar.

Om du inte väljer

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att alla skolpliktiga barn har en skolplacering. Skulle du som förälder inte göra något val, får ditt barn ändå en skolplacering. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, till exempel om en av två vårdnadshavare inte godkänt valet.

Om du trots påminnelser inte gör ett skolval placeras ditt barn i närmaste skola som har en ledig plats.

Nyinflyttad under läsåret

Är familjen nyinflyttad till Sundbyberg och önskar skolplacering i Sundbybergs kommunala skola ska du använda blanketten "Ansökan - eleven folkbokförd eller nyinflyttad"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketten lämnas till rektorn i den skola som önskas. Finns inga platser i skolan kan rektorn hänvisa till annan närbelägen skola.

Blanketten ska även användas av en elev folkbokförd i Sundbyberg som går i en fristående skola eller skola i en annan kommun, men som önskar plats i en av Sundbybergs kommunala skolor. Detta gäller under förutsättning att eleven inte kommer att omfattas av det ordinarie skolvalet.

Boende i annan kommun

Bor du i en annan kommun, men önskar att ditt barn ska gå i en kommunal grundskola i Sundbyberg? Då ska du anmäla ditt intresse direkt till den grundskola du önskar plats i. Sundbybergs stad prioriterar boende i kommunen, men kan även ta emot elever från andra kommuner i mån av plats.

Anmälan ska ske på blankett "Ansökan - Boende i annan kommun än Sundbyberg".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 22 mars 2017