Skolval

Från och med 30 januari kan du lämna in ditt önskemål om förskoleklass eller årskurs 7 för hösten 2017. I Sundbyberg finns ett brett utbud av skolor och vår ambition är att kunna erbjuda den placering ni önskar.

Ansök om förskoleklass eller årskurs 7

Ansök om skolplats via vår e-tjänst Barnomsorg och utbildning.

Om du inte har tillgång till e-tjänsten kan du ansöka om skolplats genom att fylla i en blankett och skicka till oss. Den finns att hämta på förskolor och skolor eller går att ladda ner här:

Blankett för val till förskoleklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för val till årskurs 7länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du skickar blanketten till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Östra Madenvägen 4
172 92 Sundbyberg

Så här går skolvalet till

Från den 30 januari kan du enkelt ansöka om plats i förskoleklass eller årskurs 7 via e-tjänst eller blankett. Under Grundskolor finner du presentationer av våra skolor samt information om skolornas kvalitetsarbete, skolundersökningar och studieresultat. Allt för att du ska få en så heltäckande bild som möjligt.

Om du vill söka plats i en skola utanför Sundbyberg måste du själv kontakta den skolan för en särskild ansökan. Du behöver samtidigt meddela oss så att vi kan registrera vilken skola ditt barn ska gå i.

Senast den 17 februari ska din ansökan vara inne. Under veckorna 15 och 16 skickas ett erbjudande ut om placering, som båda vårdnadshavarna måste skriva under och returnera.

Välkommen med ditt önskemål!

Den nya skolvalsregeln (för 2017) är överklagad

I november tog grundskole- och gymnasienämnden beslut om syskonförtur. Detta beslut är överklagat till Förvaltningsrätten. Deras ställningstagande kan komma att påverka skolvalsreglerna. Den rättsliga processen kan påverka skolvalets tidplan.

Fristående skolor eller skolor i andra kommuner

Vill du söka plats i annan skola än kommunens egna måste du själv kontakta den skolan för en särskild ansökan. Meddela kommunen när placeringen är klar om ert skolval så att kommunen kan registrera vid vilken skola eleven ska gå. Det gör du genom att kryssa i annat val i e-tjänsten eller på blanketten.

Sundbybergs stad betalar sedan ett bidrag som motsvarar stadens elevpeng till den skolan. Observera dock att vissa skolor kan ställa krav på en högre ersättning, något kommunen inte betalar.

Om du inte väljer

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att alla skolpliktiga barn har en skolplacering. Skulle du som förälder inte göra något val, får ditt barn ändå en skolplacering. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, till exempel om en av två vårdnadshavare inte godkänt valet.

Om du trots påminnelser inte gör ett skolval placeras ditt barn i närmaste skola som har en ledig plats.

Nyinflyttad under läsåret

Är familjen nyinflyttad till Sundbyberg och önskar skolplacering i Sundbybergs kommunala skola ska du använda blanketten "Ansökan - eleven folkbokförd eller nyinflyttad"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketten lämnas till rektorn i den skola som önskas. Finns inga platser i skolan kan rektorn hänvisa till annan närbelägen skola.

Blanketten ska även användas av en elev folkbokförd i Sundbyberg som går i en fristående skola eller skola i en annan kommun, men som önskar plats i en av Sundbybergs kommunala skolor. Detta gäller under förutsättning att eleven inte kommer att omfattas av det ordinarie skolvalet.

Boende i annan kommun

Bor du i en annan kommun, men önskar att ditt barn ska gå i en kommunal grundskola i Sundbyberg? Då ska du anmäla ditt intresse direkt till den grundskola du önskar plats i. Sundbybergs stad prioriterar boende i kommunen, men kan även ta emot elever från andra kommuner i mån av plats.

Anmälan ska ske på blankett "Ansökan - Boende i annan kommun än Sundbyberg".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 30 januari 2017