Skolval

Du som blivit erbjuden en skolplats måste tacka ja eller nej till den erbjudna platsen. Det gör du via länken nedan:

E-tjänster Barnomsorg och utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här gör du när du loggat in på länken:

  1. Klicka på ditt barns namn (namnet finner du på en flik till vänster)
  2. Tryck på rubriken Skolval
  3. Besvara erbjudandet genom att acceptera eller avböja den erbjudna platsen

Observera! Om vårdnadshavare inte står på samma adress måste båda skriva under/acceptera den erbjudan skolplatsen.

Information om handläggning av skolvalet 2017.

ÅK 7

6/4 erbjudande om placering

Du/ni som har gjort ett skolval inom utsatt datum 30/1-17/2 får ett erbjudande om placering.

20/4 sista datum för svar

Svaret ska vara hos barn och utbildningsförvaltningen senast 20/4 för er/dig som fått erbjudande 6/4.

Om du/ni inte svarar på erbjudandet om skolplats vid utsatt datum placeras ditt/ert barn vid en skola där det finns lediga platser.

24/4 nya erbjudande

Erbjudande går ut till dig/er som inte gjort ett skolval inom utsatt datum 30/1-17/2.

2/5 sista datum för svar

Svaret ska vara hos barn och utbildningsförvaltningen senast 2/5 för er/dig som fått erbjudande 24/4.

Erbjudande meddelas via e-post. Om du/ni inte angett e-post skickas erbjudandet ut per post.

Observera om det finns två vårdnadshavare måste båda skriva under/ acceptera den erbjudan skolplatsen.

Detta kan göras under nedanstående länk.

E-tjänster Barnomsorg och utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Förskoleklass

3/5 erbjudande om placering

Du/ni som har gjort ett skolval inom utsatt datum 30/1-17/2 får ett erbjudande om placering.

12/5 sista datum för svar

Svaret ska vara hos barn och utbildningsförvaltningen senast 12/5 för er/dig som fått erbjudande 3/5.

Om du/ni inte svarar på erbjudandet om skolplats vid utsatt datum placeras ditt/ert barn vid en skola där det finns lediga platser.

17/5 nya erbjudande

Erbjudande går ut till dig/ er som inte gjort ett skolval inom utsatt datum 30/1-17/2.

29/5 sista datum för svar

Svaret ska vara hos barn och utbildningsförvaltningen senast 29/5 för er/dig som fått erbjudande 17/5.

Erbjudande meddelas via e-post. Om du/ni inte angett e-post skickas erbjudandet ut per post.

Observera om det finns två vårdnadshavare måste båda skriva under/ acceptera den erbjudan skolplatsen.

Detta kan göras under nedanstående länk.

E-tjänster Barnomsorg och utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Den nya skolvalsregeln (för 2017) är överklagad

I november tog grundskole- och gymnasienämnden beslut om syskonförtur. Detta beslut är överklagat till Förvaltningsrätten. Deras ställningstagande kan komma att påverka skolvalsreglerna. Den rättsliga processen kan påverka skolvalets tidplan.

Fristående skolor eller skolor i andra kommuner

Vill du söka plats i annan skola än kommunens egna måste du själv kontakta den skolan för en särskild ansökan. Meddela kommunen när placeringen är klar om ert skolval så att kommunen kan registrera vid vilken skola eleven ska gå. Det gör du genom att kryssa i annat val i e-tjänsten eller på blanketten.

Sundbybergs stad betalar sedan ett bidrag som motsvarar stadens elevpeng till den skolan. Observera dock att vissa skolor kan ställa krav på en högre ersättning, något kommunen inte betalar.

Om du inte väljer

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att alla skolpliktiga barn har en skolplacering. Skulle du som förälder inte göra något val, får ditt barn ändå en skolplacering. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, till exempel om en av två vårdnadshavare inte godkänt valet.

Om du trots påminnelser inte gör ett skolval placeras ditt barn i närmaste skola som har en ledig plats.

Nyinflyttad under läsåret

Är familjen nyinflyttad till Sundbyberg och önskar skolplacering i Sundbybergs kommunala skola ska du använda blanketten "Ansökan - eleven folkbokförd eller nyinflyttad"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketten lämnas till rektorn i den skola som önskas. Finns inga platser i skolan kan rektorn hänvisa till annan närbelägen skola.

Blanketten ska även användas av en elev folkbokförd i Sundbyberg som går i en fristående skola eller skola i en annan kommun, men som önskar plats i en av Sundbybergs kommunala skolor. Detta gäller under förutsättning att eleven inte kommer att omfattas av det ordinarie skolvalet.

Boende i annan kommun

Bor du i en annan kommun, men önskar att ditt barn ska gå i en kommunal grundskola i Sundbyberg? Då ska du anmäla ditt intresse direkt till den grundskola du önskar plats i. Sundbybergs stad prioriterar boende i kommunen, men kan även ta emot elever från andra kommuner i mån av plats.

Anmälan ska ske på blankett "Ansökan - Boende i annan kommun än Sundbyberg".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?


Tack för att du hjälper oss!

Senast uppdaterad 19 april 2017