Ansöka till grundskola

När du ska välja skola i Sundbyberg kontaktar du rektorn på den skolan där du vill att ditt barn ska börja. Rektorn på skolan beslutar om det finns plats. Det finns inte någon central kö som man kan anmäla sig till.

Varje år görs skolval till förskoleklass och till årskurs 7. Brev skickas till vårdnadshavare hösten innan barnet ska börja skolan eller årskurs 7 med information om skolorna, när de har öppet hus och tid då ansökan ska skickas in.

Är du nyinflyttad till kommunen och har barn som ska går i grundskolan? Då gör du en särskild ansökan som du hittar under blanketter.

Fristående skola eller skola i en annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola eller i en skola i en annan kommun kontaktar du själv den skola du vill att barnet ska börja på. Alla skolor har olika rutiner för hur de skriver in elever. I de flesta fall behöver du som vårdnadshavare inte kontakta kommunen, utan skolan kontaktar elevens hemkommun när eleven är inskriven. Varje elev har en skolpeng som följer med eleven till den skola han eller hon önskar gå på. Observera att vissa skolor kan ställa krav på en högre ersättning, något som kommunen inte betalar.

Fritidsverksamhet

För barn 6 till 9 år gamla, som behöver omsorg efter skoldagens slut, erbjuder kommunen fritidshem. För 10-12-åringar erbjuder vi öppen fritidsverksamhet efter skoltid. I Sundbybergs stad är fritidsverksamheten integrerat med grundskolan, vilket bland annat innebär att den bedrivs i skolans lokaler. Om ditt barn behöver plats på fritidshem ska du kontakta den skola där ditt barn går.

För en plats på fritidshem betalar du en månadsavgift enligt en fastställd taxa. Här får eleven gå även om någon av vårdnadshavarna är arbetslös eller hemma för syskons födelse.

Senast uppdaterad 11 april 2017