Skolval Informationsmöten

Vi vet att det inför valet av skola finns många tankar och funderingar både hos elever som föräldrar. Ta chansen att besöka de kommunala skolorna i Sundbyberg. På informationsmötet får du möjlighet att ställa frågor och få mer information om skolorna.

Informationsmöten inför val till förskoleklass

Datum

Skola

Tid

16 januari

Duvboskolan

18:30

17 januari

Kymlingeskolan

18.30

18 januari

Ursvikskolan

18:00

20 januari

Grönkullaskolan Skvadronhuset

9:30-11:00 (lördag)

20 januari

Grönkullaskolan Miklagårdshuset

11:30-13:00 (lördag)

20 januari

Ängskolan F-6

10:00-12:00 (lördag)

23 januari

Örskolan

18.00

29 januari

Lilla Alby skola

18.00-19.30

Informationsmöten inför val till årskurs 7

Datum

Skola

Tid

17 januari

Grönkullaskolan Rissnehuset

18.00

20 januari

Ängskolan 7-9

10.00-12.00 (lördag)

Mer information finns att läsa på skolornas hemsidor. Du gör skolvalet på www.sundbyberg.se/skolval. Anmälan öppnar måndagen den 30 januari och stängs den 16 februari 2018.

 

Senast uppdaterad 15 januari 2018