skola, utbildning, dimslöjan, förskola, entre, trappa, barn, flickor, förskola

Dimslöjan

Dimslöjan ligger i natursköna omgivningar vid Golfängarna nära Lötsjön. Vi har nära till kommunala färdmedel och parker.

Avdelningar

Förskolan har sju åldersindelade barngrupper.

Vi är ute både på för- och eftermiddagar, ibland stannar vi på gården men ibland går vi iväg i vårt närområde som har ett mycket rikt naturliv.  Inomhus har vi ateljéer, två barngrupper per ateljé, där barnen bland annat får pyssla, måla och utöva sin kreativa förmåga.

I mars i år påbörjade Dimslöjan sitt arbete med miljöprojektet Grön Flagg, denna termin har vi arbetat med temat ”Livsstil och Hälsa” och detta innebär att vi exempelvis regelbundet går på promenader med barnen eller sparkar boll på fotbollsplanen som ligger alldeles intill förskolan, ibland har vi även mini-röris.

Vi har en egen kock som lagar mat som uppskattas väldigt mycket av såväl barn som vuxna.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt utvecklingsarbete kring:
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Normer och värden
Stärker och stimulerar utvecklingen kring barns förståelse för demokratiska värderingar.
Pedagogiska lärmiljöer
Goda lärmiljöer bidrar samt stödjer och stimulerar barns fortsatta utveckling och lärande.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Senast uppdaterad 30 januari 2018