Trivselprogrammet

Mer och fler aktiviteter på rasterna, goda vänskapsrelationer, färre konflikter mellan elever, samt gemensamma värderingar såsom inkludering, vänlighet och respekt.

Trivselprogrammet är en metod för skolor att få ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna i grundskolan. Eleverna görs delaktiga i aktiviteter för att främja en god atmosfär på skolan.

Läs mer om hur våra grundskolor åk F-6 arbetar med Trivselprogrammet