Diarienummer STN-1379/2017
Titel Samlingsärende för stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott 2018
Startdatum 2017-12-20
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 15 februari 2018 2018-02-06 Upprättat Sekretess
Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts protokoll den 15 februari 2018 2018-02-14 Upprättat Sekretess