Diarienummer STN-1293/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen
Startdatum 2017-11-28
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen 2017-11-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Yttrande över remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen 2017-12-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Förslag till yttrande över remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet