Diarienummer STN-1076/2017
Titel Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun
Startdatum 2017-10-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kontaktuppgifter till förslagställaren 2017-10-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun 2017-10-05 Upprättat Visa dokumentet