Diarienummer STN-1057/2017
Titel Utlämning av fastighetsregister till Sundbybergs Avfall & Vatten AB
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument