Diarienummer STN-0903/2017
Titel Upphandling av IT-hårdvara såsom klienter, laptops, stationära samt AV-produkter ref.nr 2017-142
Startdatum 2017-08-17
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Godkännande av upphandlingsdokument - Upphandling av IT-hårdvara såsom klienter, laptops, stationära samt AV-produkter ref.nr 2017-142 2017-08-23 Utgående Sekretess
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 31 augusti 2017 - Godkännande av upphandlingsdokument - Upphandling av IT-hårdvara såsom klienter, laptops, stationära samt AV-produkter ref.nr 2017-142 2017-09-01 Upprättat Sekretess