Diarienummer STN-0802/2017
Titel Remiss - Detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan Fröfjärden 3 för att bygga in lastkaj, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss - Detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - Detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-07-05 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-18 Utgående
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Svar på remiss - Detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens svar på remiss 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Svar och protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-08-31 Utgående