Diarienummer STN-0039/2018
Titel Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ
Startdatum 2018-01-15
Ansvarig nämnd Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 532 2018-01-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Kontaktuppgifter till förslagställaren 2018-01-15 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ 2018-01-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ 2018-01-16 Upprättat Visa dokumentet