Diarienummer SAN-0204/2017
Titel Samlingsärende för social- och- arbetsmarknadsnämndens sammanträden 1 januari - 31 december 2018
Startdatum 2017-11-29
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument