Diarienummer SAN-0082/2015
Titel Förstudie samordningsförbund
Startdatum 2015-04-27
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument