Diarienummer SAN-0002/2018
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017
Startdatum 2018-01-15
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2
Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-02-14 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande (V) 2018-02-22 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-02-23 Upprättat Visa fil
1, 2