Diarienummer KS-0949/2017
Titel Målbild och strategier för stadsutveckling i Hallonbergen och Ör
Startdatum 2017-12-08
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om målbild och strategier för stadsutveckling i Hallonbergen och Ör 2017-12-08 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 januari 2018 - Målbild och strategier för stadsutveckling i Hallonbergen och Ör 2018-01-24 Upprättat Visa dokumentet