Diarienummer KS-0924/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018
Startdatum 2017-12-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 557 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 557 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2
Avsägelse 2018-02-14 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0924/2017-6 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
avsägning av nämnuppdrag 2018-03-13 Inkommande Visa dokumentet