Diarienummer KS-0914/2017
Titel Detaljplan för byggnation av skola och idrottshall på fastigheten KUNGSLJUSET 1 i stadsdelen Ör
Startdatum 2017-11-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument