Diarienummer KS-0820/2017
Titel Interpellation - Gör något åt lärarbristen och den fallande skolrankingen! Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S)
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Interpellation - Gör något åt lärarbristen och den fallande skolrankingen! Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) 2017-11-01 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Interpellation - Gör något åt lärarbristen och den fallande skolrankingen! Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Svar på interpellation - Gör något åt lärarbristen och den fallande skolrankingen! Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) 2017-11-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3