Diarienummer KS-0818/2017
Titel Interpellation - Tar du ansvar för alla skolbarn, Morgan Lindqvist? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S)
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument