Diarienummer KS-0817/2017
Titel Interpellation - Varför begränsas träffverksamheten? Ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument