Diarienummer KS-0777/2017
Titel Köpeavtal mellan Sundbybergs stad och Valla park Holding AB avseende köp av del av fastigheten Lådmakaren 3
Startdatum 2017-10-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om köpeavtal mellan Sundbybergs stad och Valla park Holding AB avseende köp av del av fastigheten Lådmakaren 3 2017-10-17 Utgående
Köpeavtal mellan Sundbybergs stad och Valla park Holding AB avseende köp av del av fastigheten Lådmakaren 3 2017-10-17 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 november 2017 - Köpeavtal mellan Sundbybergs stad och Valla park Holding AB avseende köp av del av fastigheten Lådmakaren 3 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018 - Köpeavtal mellan Sundbybergs stad och Valla park Holding AB avseende köp av del av fastigheten Lådmakaren 3 2018-01-16 Upprättat Visa dokumentet