Diarienummer KS-0775/2017
Titel Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Stora Ursvik KB avseende del av Sundbyberg 2:85, Ursviks västra delar
Startdatum 2017-10-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Stora Ursvik KB avseende Tvärbana genom Ursvik, Skelettplanen, del av Sundbyberg 2:26 m.fl. fastigheter i Rissne och Ursvik 2017-10-17 Utgående
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Stora Ursvik KB avseende del av Sundbyberg 2:85, Ursviks västra delar 2017-10-17 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 november 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Stora Ursvik KB avseende Tvärbana genom Ursvik, Skelettplanen, del av Sundbyberg 2:26 m.fl 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Stora Ursvik KB avseende del av Sundbyberg 2:85, Ursviks västra delar 2018-01-16 Upprättat Visa dokumentet