Diarienummer KS-0775/2017
Titel Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Stora Ursvik KB avseende del av Sundbyberg 2:85, Ursviks västra delar
Startdatum 2017-10-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument