Diarienummer KS-0763/2017
Titel Medborgarförslag - Flytta Sundbybergs IP till Milot i Ursvik.
Startdatum 2017-10-15
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-10-15 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Flytta Sundbybergs IP till Milot i Ursvik. 2017-10-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Medborgarförslag - Flytta Sundbybergs IP till Milot i Ursvik. 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2