Diarienummer KS-0730/2017
Titel Ställningstagande till fusion av Sundbybergs stadshus infrastruktur AB och Sundbybergs stadshus AB
Startdatum 2017-10-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument