Diarienummer KS-0721/2017
Titel Medborgarförslag - Klagomål ska ej krävas av barn
Startdatum 2017-09-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-09-30 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Klagomål ska ej krävas av barn 2017-09-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Medborgarförslag - Klagomål ska ej krävas av barn 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till social- och arbetsmarknadsnämnden för handläggning och besvarande 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2