Diarienummer KS-0706/2017
Titel Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-09-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad, protokollpunkt med omedelbar justering från styrelsemöte SAVAB 170926 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad - beslut om utställning 2017-10-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad - beslut om utställning 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad - beslut om utställning 2017-11-16 Utgående Visa fil
1, 2