Diarienummer KS-0695/2017
Titel Medborgarförslag - Jag föreslår att Sundbyberg verkar för att bli värd för Artscape, gatukonstfestival, senast 2019.
Startdatum 2017-09-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-09-19 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Jag föreslår att Sundbyberg verkar för att bli värd för Artscape, gatukonstfestival, senast 2019. 2017-09-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Medborgarförslag - Jag föreslår att Sundbyberg verkar för att bli värd för Artscape, gatukonstfestival, senast 2019. 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2